Om oss

 

1954 var året då vi fick television i Sverige och världen fick höra

Elvis Presley på skiva för första gången. Det var också året då

Tvååkersmarkisen etablerades. Nu 60 år senare är

Tvååkersmarkisen Sveriges ledande solskyddskedja med det stora

företagets fördelar. Expertkunskap i alla led, från behovsanalys,

projektering, försäljning, montage, till drifts- och serviceavtal. Hög

tillgänglighet via ett stort antal showroom eller personliga besök.

Inköp av stora volymer ger rätt priser. Tvååkersmarkisen jobbar med

ramavtal och har bland annat Göteborgs-, Kungsbacka-, Kungälv-,

och Mölndals kommuner som nöjda kunder. Tvååkersmarkisen

drivs av viljan att försköna och förbättra. Solskydd är så mycket

mer än just ett skydd för solen. Med våra gardiner och markiser kan

du försköna, dekorera och framhäva. Du kan också dämpa och

reglera påverkan från såväl ljud, ljus, värme och kyla.